Outplacement

Door middel van gesprekken met, en begeleiding van uw medewerker tracht Lumidea Engineering een voor alle partijen zo acceptabel mogelijke oplossing te vinden.

Aanvullend kan Lumidea Engineering zorgdragen voor het realiseren van die oplossing. Een plaatsing bij een van onze relaties kan tot de mogelijkheden behoren. Gedurende het gehele traject vindt periodiek overleg plaats tussen uw organisatie en Lumidea Engineering.

Vanzelfsprekend blijft de inhoud van alle gesprekken strikt vertrouwelijk.